Cảm biến khí Nitơ Dioxide Senko SS2148 (0-20 ppm)

  • Cảm biến nồng độ khí Nitơ Dioxide
  • Phạm vi đo từ 0 đến 20 ppm
  • Thời gian phản hồi nhanh

 

Senko Co., Ltd Logo