Bộ thu tín hiệu rò rỉ khí Senko

Bộ thu tín hiệu rò rỉ Senko chuyên thu tín hiệu và phát hiện khí rò rỉ các loại khí gas dễ cháy nổ, từ đó phát ra cảnh báo và truyền tín hiệu phân tích trên máy tính. Nó được sử dụng để phát hiện rò rỉ khí trong đường ống hoặc van.

Go to Top