Cảm biến khí Senko

Cảm biến khí oxy, carbon monoxide, Nitơ dioxide cảm biến hydrogen sulfide, amoniac, CO & H2S, formaldehyde CH2O. Cảm biến IR (Hồng ngoại)
– Cảm biến đo khí chỉ cho khí dễ cháy và carbon dioxide,
cảm biến PID điôxít nitơ (Cảm biến phát hiện quang)
– Đo khí VOC và áp dụng cho các thiết bị di động và cố định.

Go to Top