Máy dò khí cố định Senko

Máy dò khí cố định Senko được thiết kế để gắn cố định trên tường, hệ thống đường ống, trần nhà…Sử dụng để đo dò và phát hiện sự có mặt của các loại khí dễ cháy nổ, khí CO2, O2, NO2, S2O, khí Gas…

Go to Top