• Phạm vi đo rộng từ 1ppb đến 20.000 ppm (giới hạn đối với một số VOC)
    • Thời gian phản hồi nhanh trong vòng 2 giây
    • Cảm biến và thay thế linh kiện dễ dàng
    • Phần mềm trực quan
  • 01. Ứng dụng của cảm biến PID hiệu suất tuyệt vời 02. Có thể phát hiện khí có nồng độ thấp trong đơn vị ppb 03. Phạm vi đo: 1 ppb ~ 5.000 ppm (tùy thuộc vào kiểu máy) 04. Giảm thiểu ảnh hưởng của độ ẩm (phản ánh thiết kế kháng độ ẩm không yêu cầu bù nhiệt độ bên trong) 05. Ứng dụng thiết kế ngăn ngừa ô nhiễm
Go to Top