• Máy phân tích khí độc Senko SP-Odor đo khí với thời gian thực
  • Sử dụng Phương pháp lấy mẫu hoặc khuếch tán khí quyển (tùy chỉnh)