Đồng hồ vạn năng là gì?

Đồng hồ vạn năng là gì? Các ứng dụng của đồng hồ vạn năng? Đồng hồ vạn năng loại nào tốt? đó chính là chủ đề bài viết ngày hôm nay.

Các chức năng của đồng hồ vạn năng số và đồng hồ vạn năng kim

Đồng hồ vạn năng là gì? Có hai loại đồng hồ vạn năng: Analog và Digital hay còn gọi là đồng hồ vạn năng kimđồng hồ vạn năng số. Các ứng dụng của các đồng hồ vạn năng được đo chính xác mạch và các thông số thành phần. Chúng được sử dụng để kiểm tra, điều chỉnh và khắc phục các mạch điện và điện tử. Truyền thống vạn năng của một trong hai loại đo ba thông số chính:
1. điện áp, cả AC và DC
2. dòng điện, cả AC và DC
3. Điện trở
đồng hồ vạn năng số (DMM) có các tính năng bổ sung có thể được mua.

Đồng hồ vạn năng Testo 760-1, Đồng hồ vạn năng là gì?

Đồng hồ vạn năng Testo 760-1

Một vài trong số các tính năng này là:

  • Đo giá trị điện dung thấp
  • Tần suất đo (thường giới hạn ở vài kilôgam Hertz)
  • Đo nhiệt độ bằng cặp nhiệt điện bổ sung
  • Kiểm tra Diode
  • Đo liên tục (dưới khoảng 200 Ohms)
  • Đo bóng bán dẫn chuyển tiếp tỷ lệ dòng điện, chế độ emitter chung, (hfe)

Đồng hồ vạn năng là gì? Vạn năng kế là một công cụ đo lường với đa chức năng và đa phạm vi. Đó là đồng hồ đo điện hữu ích cho công nghệ điện tử. Vạn năng nói chung có thể đo DC dòng điện, DC điện áp, AC dòng điện, điện áp AC, điện trở, tần số và như vậy. Một số cũng có thể đo điện dung, điện cảm và một số thông số của chất bán dẫn. Đồng hồ vạn năng có thể được chia thành đồng hồ vạn năng kim và vạn năng số.
So với đồng hồ vạn năng kim, đồng hồ vạn năng số có ảnh hưởng ít hơn đến mạch, và độ chính xác thử nghiệm cao hơn.

Đặt đồng hồ vạn năng gồm những gì bạn muốn đo.
Amps, Ohms hoặc volts. Một số làm liên tục, đo điện dung, điốt bất cứ điều gì đó là lý do tại sao nó được gọi là vạn năng.

Download Our App

app-store-badge
play-store-badge
Order Online Now

Browse Our Menu

Our Most Popular Dishes