Máy đo khí cố định Senko SI-100 H2S

  • Nhiệt độ và độ ẩm làm việc: -20 đến 50℃ : 5 đến 95% RH
  • Hiển thị: màn hình LCD (Blue Backlight)
  • Phương pháp đo kiểu khuếch tán.
  • Phát hiện nồng độ khí H2S.
  • Kiểu cảm biến điện hóa.
  • Dải đo từ 0 đến 100 ppm
Senko Co., Ltd Logo