Máy đo khí cố định Senko SI-100 SO2

  • Dải đo từ 0 đến 20 ppm
  • Cảm biến điện hóa
  • Phương pháp đo khuếch tán

 

Senko Co., Ltd Logo