Máy đo khí CO, H2S, SO2, NH3 Senko SI-100

  • Cảm biến Tế bào điện hóa.
  • Phương pháp đo khuếch tán.
  • Độ chính xác ± 3% / Toàn thang đo.

 

Senko Co., Ltd Logo