Máy đo khí CO Senko BMC-2000 (0-500ppm)

  • Kiểm tra nồng độ khí CO lên tới 500 ppm
  • Dùng trong chương trình cai thuốc lá
  • Sử dụng cảm biến tế bào điện hóa

 

Senko Co., Ltd Logo