Máy đo khí Oxy Senko SI-100C O2 (0 ~ 30%)

  • Hiển thị nồng độ khí O2.
  • Dải đo từ 0 tới 30 %.
  • Cảm biến tế bào điện hóa.
  • Phương pháp đo khuếch tán.
Senko Co., Ltd Logo