Máy dò khí Senko SI-100 (CH4, O2, CO, H2S, SO2, NH3, H2)

  • Phương pháp lấy mẫu:  Kiểu khuếch tán
  • Hiển thị: màn hình LCD (Blue Backlight)
  • Khí phát hiện:  khí cháy LEL
  • Kiểu cảm biến: Catalytic
  • Dải đo: 0-100%
  • Độ chính xác: ± 3%
Senko Co., Ltd Logo