Máy đo khí Senko SI-100C H2S (0 ~ 100ppm)

  • Dò khí dễ cháy, CO, H2S, O2.
  • Độ chính xác ± 3% / Toàn thang đo.
  • Cảm biến điện hóa với thời gian sử dụng hơn 2 năm.
Senko Co., Ltd Logo