Máy thu tín hiệu khí rò rỉ Senko SI-100I-M

– Dễ dàng bằng không và hiệu chuẩn khí chuẩn
– Chế độ tự chẩn đoán
– Hiển thị tần số hiệu chuẩn
– Đã lắp đặt lại pin dự phòng
– Chức năng khôi phục dữ liệu

 

Senko Co., Ltd Logo