Module cảm biến khí Senko SM16X1 (O2, CO, H2S, H2, NH3)

  • Cảm biến điện hóa và xúc tác đốt
  • Kiểu đo khuếch tán
  • Độ chính xác cao
  • Thiết kế kiểu module

 

Senko Co., Ltd Logo