• 01. Vỏ bảo vệ cao su chống sốc.
  • 02. Cấu trúc chống bụi / chống nước tuyệt vời
  • 03. Báo hiệu rung, nghe nhìn, hiệu suất cao