Bộ thu tín hiệu rò rỉ khí Senko SI-100I

  • Dải đo: 0~100%LEL
  • Hiển thị: 1 Alarm LED, 3 Status LED, 7-Segment(3Digit).
  • Âm thanh: buzzer (Alarm, Reset, Fault), 80dB
  • Chế độ hiển thị: 1 Alarm LED, 3 Status LED
  • Hiển thị đo lường: 7-Segment(3Digit)
  • Đặt cảnh báo mức: 15%LEL
Senko Co., Ltd Logo