Cảm biến khí Alcohol Senko SS21A8 (0-1.000 ppm)

  • Khả năng đo rượu, nồng độ còn Alcohol từ 0 đến 1000 ppm
  • Sử dụng trong các máy đo cồn, rượu

 

Senko Co., Ltd Logo