Cảm biến khí CH2O Senko SS21F8 (Formaldehyde 0-1.000 ppm)

  • Cảm biến nồng độ khí CH2O
  • Phạm vi đo từ 0 đến 1000ppm

 

Senko Co., Ltd Logo