Cảm biến khí CO và H2S Senko SS21CH

  • Phạm vi đo từ 0-500 ppm với CO và từ 0 ~ 200ppm với H2S.
  • Sử dụng cho máy đo khí cầm tay và HVAC.
  • Phân phối bởi Senko Việt Nam

 

Senko Co., Ltd Logo