Cảm biến khí Monoxide Senko SS2128 (0-2.000 ppm)

  • Cảm biến khí Monoxide sử dụng cho các máy đo khí cầm tay
  • Phạm vi đo từ 0 đến 2000ppm
  • Hoạt động ở nhiệt độ cao, kể cả nhiệt độ ẩm. Và độ ẩm cao.

 

Senko Co., Ltd Logo