Cảm biến khí Monoxide Senko SS2128_LH (0-1.000 ppm)

  • Phạm vi đo từ 0 đến 1000 ppm
  • Tải tối đa 2000 ppm
  • Đo nồng độ khí CO Monoxide

 

Senko Co., Ltd Logo