Cảm biến khí O2 Senko SS2118

  • Cảm biến nồng độ khí Oxy
  • Thời gian đáp ứng nhanh
  • Thích hợp cho máy đo khí cố định và di động.
  • Hoạt động ở dải nhiệt rộng và độ ẩm cao
Senko Co., Ltd Logo