Cảm biến oxy Senko SS1118

  • Cảm biến nồng độ khí O2
  • Không cần hiệu chuẩn
  • Dùng cho máy phát hiện rò rỉ
Senko Co., Ltd Logo