Đầu dò dài Senko Prolonged Probe

  • Gắn ngoài cho các máy dò độc tố
  • Cho phép đo linh hoạt

 

Senko Co., Ltd Logo