Đầu dò hồng ngoại Senko SGT IR Link

  • Cảm biến hồng ngoại
  • Thiết lập hiệu chỉnh, cảnh báo
  • Cho phép ghi dữ liệu

 

Senko Co., Ltd Logo