Máy đo khí CO cố định Senko SI-100 CO (0~500ppm)

  • Đo nồng độ khí Co từ 0 đến 500 ppm
  • Thiết bị gắn cố định
  • Phương pháp đo khuếch tán, cảm biến tế bào điện hóa.

 

Senko Co., Ltd Logo