Máy đo khí NH3 Senko SP2nd NH3 (0~100ppm)

  • Dải đo: 0~100ppm
  • Kiểu cảm biến: cảm biến Điện hóa
  • Phương pháp lấy mẫu: Phương pháp đo Khuếch tán
  • Hiển thị: màn hình LCD trắng đen
Senko Co., Ltd Logo