Máy đo khí Oxy Senko SP2nd-O2 (0~30%)

  • Dải đo từ 0~30%.
  • Kiểu cảm biến: Điện hóa
  • Phương pháp lấy mẫu: Khuếch tán
  • Màn hình LCD.
Senko Co., Ltd Logo