Máy dò khí rò rỉ Senko SI-100D (LNG / LPG)

  • Loại khí đo LNG/ LPG.
  • Loại đo khuếch tán.
  • Phạm vi đo từ 0 ~ 100% LEL.
  • Độ chính xác từ ± 3% / Toàn thang đo.
Senko Co., Ltd Logo