Máy đo phát hiện khí CO Senko SGT-CO (0~500ppm)

  • Sử dụng loại cảm biến tế bào điện hóa
  • Phương pháp đo khuếch tán.
  • Phạm vi đo 0 ~ 500ppm
  • Cảm biến sử dụng được 2 năm.
Senko Co., Ltd Logo