Máy thu tín hiệu rò rỉ khí Senko SI-100I-S

  • Thu tín hiệu khí rò rỉ
  • Hiển thị biểu đồ dạng thanh
  • Cảnh báo âm thanh và đèn LED

 

Senko Co., Ltd Logo