Senko ra mắt trạm lắp Senko MGT II mới

Senko ra mắt trạm lắp MGT II mới

Senko ra mắt trạm lắp Senko MGT II mới

Docking Station mới cho máy dò khí đa di động (Tên kiểu máy: MGT) 

 Trạm lắp MGT II mới tối đa hóa hiệu suất của máy dò đa khí MGT. Nó hiệu chỉnh và thực hiện các bài kiểm tra va đập tự động trên tối đa bốn MGT đồng thời, giảm thời gian và lượng khí sử dụng. Thông qua thử nghiệm Bump, Docking sẽ kiểm tra phản ứng và cảnh báo của cảm biến khí của các thiết bị. Ngoài ra, nó còn tự động nâng cấp phần mềm xác nhận của các thiết bị khi các thiết bị được kết nối với Trạm cắm. Nhật ký sự kiện và dữ liệu được lưu vào USBmemory và cho phép phân tích việc sử dụng các thiết bị đang hoạt động. Các tùy chọn có thể được đặt bằng cách kết nối Dockingstation với PC hoặc bằng liên kết IR.

Senko ra mắt trạm lắp Senko MGT II mới hộp đựng Senko ra mắt trạm lắp Senko MGT II mới

  • Hiệu chuẩn, Kiểm tra Bump
  • Hiển thị trạng thái trên Đèn LED nguồn và Đèn LED đơn vị
  • Lưu trạng thái và kết quả của Dockingstation và MGT
  • Nâng cấp Docking station và MGT Firmware
  • Lưu dữ liệu nhật ký của Docking station và MGT
  • Hỗ trợ các tùy chọn người dùng bằng chương trình PC (IRLink / USB)

Download Our App

app-store-badge
play-store-badge
Order Online Now

Browse Our Menu

Our Most Popular Dishes