Tag Archives: bộ ghi dữ liệu nhiệt độ

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ , còn được gọi là giám sát nhiệt độ , là một dụng cụ đo lường cầm tay có khả năng tự ghi nhiệt độ trong một khoảng thời gian xác định. Các dữ liệu kỹ thuật số có thể được lấy ra, xem và đánh giá sau khi nó đã được ghi lại. Trình ghi dữ liệu thường được […]