Tag Archives: các đơn vị đo điện

Các đơn vị đo lường điện

Đơn vị đo lường điện được sử dụng để thể hiện các đơn vị điện tiêu chuẩn cùng với các tiền tố của chúng khi các đơn vị quá nhỏ hoặc quá lớn để thể hiện như một đơn vị cơ bản. Cùng tìm hiểu các đơn vị đo điện phổ biến hiện nay nhé. Các […]