Tag Archives: cách sử dụng máy đo áp suất

Đồng hồ đo áp suất là gì?

Đồng hồ đo áp suất là gì? Cách sử dụng máy đo áp suất Đồng hồ đo áp suất là gì? Đồng hồ đo áp suất được sử dụng để xác định áp suất tuyệt đối (áp suất cực đại và âm) đối với không khí, khí và / hoặc chất lỏng. Khi một phép đo […]