Cảm biến tiệm cận

Cảm biến tiệm cận là gì? Cấu tạo và ứng dụng của cảm biến tiệm cận ra sao? Cảm biến điện dung là gì? Nguyên lý hoạt động của cảm biến tiệm cận điện dung