Home/Tag: cảm biến nhiệt độ độ ẩm

Cảm biến độ ẩm

Cảm biến độ ẩm là thiết bị điện tử được sử dụng để cảm nhận và nhạy với độ ẩm. Cảm biến độ ẩm được sử dụng để đo độ ẩm tương đối, độ ẩm tuyệt đối của không khí cũng như vật liệu. Cảm biến độ ẩm thường sử dụng trong máy đo nhiệt độ và độ ẩm.

By |2019-12-04T06:37:58+00:00Tháng Mười Hai 4th, 2019|Hướng dẫn sử dụng|0 Comments
Go to Top