Tag Archives: cấu tạo cảm biến sợi quang

Cảm biến sợi quang

Định nghĩa Cảm biến sợi quang là gì? Cảm biến sợi quang là một thiết bị cảm biến sử dụng công nghệ sợi quang để đo các đại lượng vật lý như nhiệt độ, áp suất, biến dạng, điện áp và gia tốc, để gọi tên một số. Cụ thể, nó sử dụng sợi quang làm […]