Tag Archives: chỉ số sức khỏe chất lượng không khí

Chỉ số sức khỏe chất lượng không khí là gì

Chỉ số sức khỏe chất lượng không khí là gì? Chỉ số Sức khỏe Chất lượng Không khí hoặc “AQHI” là thang đo được thiết kế để giúp bạn hiểu được chất lượng không khí xung quanh bạn có nghĩa là gì đối với sức khỏe của bạn. Nó là một công cụ bảo vệ […]