Tag Archives: hình nhiệt

Một bức ảnh thực sự có thể đáng giá một ngàn từ

Cũng giống như kính hiển vi đã cho phép các nhà khoa học, bác sĩ và nhà nghiên cứu thực hiện các chẩn đoán tiên tiến và nghiên cứu cả cấu trúc và chức năng của các tế bào , do đó, máy ảnh nhiệt mở rộng khả năng của chúng tôi liên quan đến việc xác […]