Cách đo điện với Ampe kìm

Ampe kìm là gì? Cách đo điện với ampe kìm