Tag Archives: huong dan su dung testo nanomet3

Máy đo hạt nano testo NanoMet3 và cách sử dụng

Máy đo hạt nano testo NanoMet3 và cách sử dụng Máy đo hạt nano Testo NanoMet3 là bộ dụng cụ vàng đếm hạt nano dành cho phát thải lái xe thực tế RDE. Với một mắt trên Real Driving Emissions (RDE) được đề xuất trong các tiêu chuẩn phát thải châu Âu sắp tới cho việc phê […]