Khái niệm cơ bản về máy biến áp

Máy biến áp là gì? Biến áp là gì? Máy