Tag Archives: máy chiết áp

Cảm biến vị trí là gì?

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ xem xét một loạt các thiết bị được phân loại là Thiết bị đầu vào và do đó được gọi là “Cảm biến” và đặc biệt là các cảm biến xác định vị trí hay còn gọi là cảm biến vị trí. Vậy cảm biến vị trí là gì? Chúng […]