Tag Archives: Máy mô phỏng khói bụi khí thải

Máy mô phỏng khói bụi khí thải Testo REXS

Máy mô phỏng khói bụi khí thải Testo REXS Máy mô phỏng khói bụi khí thải Testo REXS được thiết kế để mô phòng khí thải, hạt nano, bụi, khói bụi động cơ. Được dùng để cho các kỹ sư dựa vào đó mà kiểm tra tấm lọc khí động cơ. Một phần quan trọng […]