Máy đo khí thải là gì?

Máy đo khí thải là gì? Chức năng của máy