Điốt (diode) và mạch chỉnh lưu là gì? Nguyên tắc cấu tạo

Diode là một thiết bị điện bán dẫn điện tử cho phép dòng điện di chuyển qua nó theo một hướng dễ dàng hơn nhiều so với thiết bị kia. Loại diode phổ biến nhất trong thiết kế mạch hiện đại là diode