stroboscope là gì? Cách sử dụng strobocope

stroboscope là gì? Cách sử dụng strobocope như thế nào?